Nákupný košík Položiek: 0
Cena: 0,00 EUR
PorovnaťPorovnať0

Záručné a reklamačné podmienky

Úvodné ustanovenia


 Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou DELUX s.r.o. (ďalej aj „predávajúci“) a koncovým zákazníkom (ďalej aj „kupujúci“). Ďalej sa vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri reklamáciách riadia Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom.

Všetky dodávky tovaru podliehajú týmto záručným a reklamačným podmienkam. Kupujúci prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok odberom tovaru u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.


Povinnosti kupujúceho

Prevzatie tovaru a zodpovednosť za chyby

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku (poškrabanie, prasknutie, zlomenie, ...), ktoré neboli zistené pri prevzatí zásielky nie je možné uznať.

Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Pred použitím tovaru je kupujúci povinný oboznámiť sa s návodom na použitie.


Záručná doba a záručné podmienky

Dĺžka záručnej lehoty vychádza zo záručných podmienok výrobcov, resp. distribútorov, riadi sa smernicami spoločnosti a pokiaľ nie je stanovené inak, platia legislatívou SR stanovené lehoty. DELUX s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny záručných podmienok na základe zmien v záručných podmienkach výrobcov (distribútorov) zariadení.

DELUX s.r.o. odmieta niesť akúkoľvek zodpovednosť za nedostatky a škody vyplývajúce z neoboznámenia sa kupujúceho s návodom na použitie a so záručnými podmienkami. 

Záruka sa nevzťahuje na
• poruchy spôsobené prevádzkovaním výrobku mimo podmienok uvedených v návode na použitie 
• bežné opotrebenie vecí (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať.

Tovar musí byť riadne vyčistený, zbavený všetkých nečistôt, hygienicky nezávadný. Spoločnosť DELUX s.r.o, je oprávnená odmietnuť prevzatie tovaru, ktorý nebude spĺňať zásady obecnej hygieny k reklamačnému procesu. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa objaví vada. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní môže zapríčiniť prehĺbenie chyby.

Zákaznícka ponuka

Všetko o nákupe

O firme

Infomrace o využívaní webu

Webové stránky používajú na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Informácie, ako tieto stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním súhlasíte s použitím súborov cookies. Viac informácií